Sinustako videsläinen?

Näemme amma­tillista kasvua.

Sinustako uusi Videsläinen?

Aika- ja paikka­riippu­matonta.

Tee työsi missä tahansa, milloin tahansa. Räätä­löimme työnkuvan jokaiselle sopivaksi, teet tehtäväsi mieluummin kukon­laulun aikaan tai iltamyöhään, kotona tai toimistolla. 

Keskit­tymistä omaan osaa­miseen.

Työ johon sinut on palkattu, siihen saat keskittyä. Kirjan­pitäjänä tai palkan­laskijana tuotat laadukasta, huolellista dataa. Sinun ei tarvitse omaksua muita rooleja sinun ja asiakas­yrityksemme välillä. 

Ammatil­lista kehitty­mistä.

Meillä osaat enemmän. Käy­tämme rohkeasti tekno­logiaa auto­matisoimaan asiak­kaidemme talous­hallinnon rutiineja ja vapau­tamme siten aikaa myös sinun osaamisesi kehittämiseen. Videsin kirjan­pitäjät, palkan­laskijat ja talous­johtajat ovat alansa huippu­osaajia silloinkin, kun kone hoitaa rutiinityöt.

Erin­omaisia etuja.

Tarjoamme laajan työterveys­huollon, täys­määräisen kulttuuri- ja liikunta­edun sekä kilpailu­kykyisen palkan. 

040 757 2450 myynti@vides.ai